FLEXING (KHOE) VNINDEX = Khoe VCB

VCB = Đẳng cấp Index.

Nói VNindex là VCB Index quả không sai, vốn hóa hôm nay đã vượt 500 nghìn tỷ đồng.

Liên tục đạt đỉnh mới 52Weeks

FLEXING (KHOE) VNINDEX = Khoe VCB