Hãng TIN BLOOMBERG “MẮNG” VIỆT NAM & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LÀ CON “HỔ GIẤY”

The Next China? Vietnam Looks Good Only on Paper

Tựa bài “Trung Quốc Tiếp theo? Việt Nam thì chỉ trông tốt đẹp trên GIẤY”

Sơ lược có đoạn mỉa mai các nhà điều hành thị trường chứng khoán! Vi diệu!

“Yet such enthusiasm is not reflected in the stock market. The benchmark Ho Chi Minh Stock Index rose only 7.3% year-to-date, lagging well behind 32% gains in mainland China’s Shanghai Shenzhen CSI 300 Index. While emerging markets staged a Santa rally in December, Vietnamese stocks headed the other way”

Việt Nam đi cho mình 1 con đường trong tháng 12, quá xuất sắc đến nỗi báo nước ngoài phải thốt lên )) ??

Đúng là Toàn cầu hoá nhưng vẫn có chỗ lõm, chỗ trũng và không liên thông )

P/S: Một năm điều hành xuất sắc!!! ????

Link chi tiết: https://www.bloomberg.com/amp/opinion/articles/2019-12-30/vietnam-stocks-fail-to-reap-spoils-of-the-u-s-china-trade-war