Hôm nay tôi sẽ

Hôm nay tôi sẽ

Hôm nay tôi sẽ“Việc gì thấy cần thì phải quyết tâm làm, việc gì đã quyết tâm thì làm cho kì được”

——Benjamin Franklin——

Ngày hôm nay tôi sẽ:

? Đọc 30 pages
? Chạy 10km hồi phục
? Xem bóng đá mừng Việt Nam chiến thắng
? Kế hoạch làm việc tuần KUNGFU CHỨNG KHOÁN

Kiên trì, bền bỉ, quyết tâm!!!

Check in ngày D7/6x66ngaythuthach (Đây là vòng 4 rồi và tương đương 205 ngày liên tục tham gia cùng các chiến binh!)

#ThaiPham
#6x66ngaythuthach

Tìm hiểu cộng đồng tại: https://www.facebook.com/groups/chienbinh66ngaythuthach/?ref=share