KHI TÔI 20

KHI TÔI 20

KHI TÔI 20(Tình cờ lục lại Album cũ)

Phật Di Lặc có 6 tên “giặc”: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý quấy phá mỗi ngày nhưng Phật vẫn cười tươi và vui vẻ, thoải mái, an lạc vô tư dẫn dắt chúng sinh.

Thật đáng học hỏi theo Đức Ngài. Tinh thần là vậy.

#ThaiPham
#2002

P/S: Thời 20 tuổi người gầy khô, trông nghèo nghèo mà vẫn không “đến nỗi” ).

Giá còn quả 58kg này thì chạy luôn FM 3h30 ?

Có nhiều thứ cũng vui và ước mình học được nhiều hơn khi 20. Sẽ chia sẻ với các bạn trên Y.ou.Tu.be nhé!