Kiên định và kỉ luật

Kiên định và kỉ luật

“Gà gáy thì trời sáng, mà gà không gáy trời cũng sẽ sáng. Trời có sáng hay không đâu phụ thuộc vào con gà.”

– Jack Ma –

Thói quen tốt là những thứ được tạo ra bằng những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 66 ngày liên tục!

Không phải một sớm 1 chiều.

Kiên định + kỉ luật là chìa khoá.

Không phụ thuộc vào cảm xúc hàng ngày (vui hay buồn tựa như con gà có gáy không vậy, không quan trọng)!

Thói quen tốt sẽ SÁNG TẠO ra tương lai!

#Haveagreatday bạn hữu!
#Thaiphamhappylive- thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!
#Motivation