KIẾN THỨC Ở SÁCH VỞ, RÈN KỸ NĂNG Ở KUNGFU STOCKS PRO!

KIẾN THỨC Ở SÁCH VỞ, RÈN KỸ NĂNG Ở KUNGFU STOCKS PRO!
Trong giai đoạn nghỉ tết, nhà đầu tư không chỉ có cơ hội ‘F5” lại tinh thần mà còn có thời gian để tích lũy thêm những kinh nghiệm và kiến thức mới!
Phần mềm độc quyền KungFu Stocks Pro đem lại góc nhìn tổng quan về thị trường chung VN-Index và tổng hợp các chỉ số quốc tế, là một công cụ hỗ trợ giúp nhà đầu tư, tìm kiếm sàng lọc những cổ phiếu có chất lượng nhất thuộc top doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất trên thị trường.
KungFu Stocks Pro kết hợp 2 phương pháp định giá theo 4M và CanSlim giúp nhà đầu tư đánh giá được giá trị nội tại của doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.
? Thực hành phương pháp đầu tư 4M theo trường phái đầu tư giá trị của Phil Town dựa con số tăng trưởng then chốt:
_ ROIC
_ Vốn chủ sở hữu
_ EPS
_ Doanh thu thuần
_ Giá trị sổ sách
_ Tiền mặt
_ Nợ dài hạn
_ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
? Thực hành phương pháp Canslim theo trường phái đầu tư tăng trưởng của William O’Neil dựa con số tăng trưởng then chốt:
_ Tăng trưởng doanh thu quý
_ Tăng trưởng EPS quý gần nhất
_ Tăng trưởng Doanh thu 3- 5 năm
_ Tăng trưởng EPS 3- 5 năm
_ ROE
_ Khối lượng giao dịch
KungFu Stocks Pro cập thông tin siêu tốc với sự sàng lọc những thông tin giá trị đem đến cho NĐT lợi thế về nguồn thông tin. Kèm theo đó, không thể thiếu đó là Nhật Báo IBD cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu khách quan nhất về VN-Index được anh Thái Phạm chắp bút.
KungFu Stocks Pro đồng hành cùng nhà đầu tư phát triển kế hoạch đầu tư tối ưu và hiệu quả!
? Tham khảo và đăng ký Kungfu Stocks Pro tại đây: https://bit.ly/Kungfu-Stocks-Pro