Là doanh nhân thì phải khoẻ,…

Là doanh nhân thì phải khoẻ,...

Ráng khoẻ để phụng sự!

Chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam cho những ai yêu thích bộ môn “thể thao trí tuệ” này!

Tôi cho rằng Việt Nam sẽ ngày càng nhiều người dấn thân vào kinh doanh, đầu tư! ?? sẽ có nhiều điểm sáng hơn trong 25-30 năm tới!

Vì một cộng đồng doanh nhânh khoẻ mạnh về thể chất, trí tuệ!

#ThaiPham
#Nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi!