Làm sao khởi nghiệp… không rủi ro?

Khởi nghiệp và rủi ro

Nhiều người thắc mắc: Làm sao khởi nghiệp? Khởi nghiệp xong thì…sạt nghiệp phải làm sao?

Khởi nghiệp nghĩa là phải bước ra khỏi vùng an toàn? Phải đối diện với rủi ro ghê gớm!?

Có cách nào khởi nghiệp thông minh và KHÔNG RỦI RO hay không?

Để tôi bày bạn cách khởi nghiệp thông minh này “Ngửa tôi thắng lớn, sấp tôi không thiệt bao nhiêu” của Nghệ Thuật đầu tư Dhandho bạn nhé!

Làm ơn xem hết video đã rồi hãy Còm men (comment)

Đáng xem!

#Khởi nghiệp không rủi ro
#ThaiPhamHappyLive –
Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!