Lần thứ 3 trong 1 thời gian ngắn Mỹ đã “rút cầu chì” hay “rút phích điện” ngưng giao dịch chứng khoán!

Lần thứ 3 trong 1 thời gian ngắn Mỹ đã “rút cầu chì” hay “rút phích điện” ngưng giao dịch chứng khoán!

Người dân đâu có quan tâm tới cắt giảm lãi suất của FED trong ngắn hạn!

Cái họ cần là tiền mặt!!! Sự an toàn của sức khoẻ, y tế…

CASH is king – tiền ? mặt là vua