Loading 98%…

Lột xác để trở trở thành nhà đầu tư giá trị

Những công đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị ra mắt cuốn sách cất công lặn lội sang Thuỵ Sĩ để thỉnh giáo sư phụ Guy Spier!

Coming soon next week for order nhé bạn hữu!

#Workinglateisfun
#Theeducationofavalueinvestor- Lột xác để trở trở thành nhà đầu tư giá trị
#Thaiphamhappylive

P/S: Tôi sẽ chia sẻ cơ duyên của tôi với ”đại ca” Guy Spier trong tuần tới.