Lời khuyên tiền bạc trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế

Lời khuyên tiền bạc trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế

Lời khuyên tiền bạc trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế

Lời khuyên tiền bạc trong suy thoái và khủng hoảng kinh tếƠ, có người nói đọc sách không kiếm được tiền )

Klq (Kết quả là)…đã hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 theo Rule#1

Thôi thì cám ơn đại ca Phil Town và Robert Shiller với tư duy về hành vi bày đàn và bệnh dịch trong cuốn Lạc Quan Tếu vậy!

Khổ. Tiền mặt là vua thế mà lại hay.

P/S: Tối nay có video các Lời khuyên tiền bạc trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế bạn nhé! Đón coi lúc 8.00