Lời khuyên tiền bạc trong suy thoái và khủng hoảng kinh tế

Ơ, có người nói đọc sách không kiếm được tiền 🙂) Klq (Kết quả là)…đã hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 theo Rule#1 Thôi thì cám ơn đại ca Phil Town và Robert Shiller với tư duy về hành vi bày đàn và bệnh dịch trong cuốn Lạc Quan Tếu vậy! Khổ. Tiền mặt là vua […]