Lợi và hại gói kích thích 1900 tỷ đô la của Mỹ

Lợi và hại gói kích thích 1900 tỷ đô la của Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD, với mô tả biện pháp này là đạo luật lịch sử nhằm “xây dựng lại sức mạnh của đất nước”. Cùng tôi phân tích lợi và hại của gói kích thích này khi đưa vào thực tế nhé, cũng như tác động của nó đến việc đầu tư sắp tới của chúng ta.