Luật an ninh có thể giáng đòn vào kinh tế Hông Kông

Luật an ninh có thể giáng đòn vào kinh tế Hông Kông

Năm 1975, Việt Nam war (thôi tôi sửa lại từ nội chiến kẻo mấy ông vào kêu định nghĩa này nọ, không phải là mục đích và ý nghĩa của bài, Vietnam war cho nó quốc tế) khiến tiền rời miền Nam Việt Nam đến xây dựng sự thịnh vượng ở Singapore, HongKong, Mã Lai

Năm 198x Nạn Người Hoa (Kiều) tại Việt Nam cũng khiến 3 quốc gia trên kiếm lợi nhiều khi những người giàu còn lại tìm cách mang tài sản ra đi nốt.

Giờ đây những dự luật như này có thể khiến làn sóng chuyển tiền từ HongKong qua Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Nếu nới room BDS lên hơn nữa thí dụ 50% thay vì 30% số căn hộ được mua như hiện tại bởi Người nước ngoài, và thu hút được dòng vốn thoát ra khỏi HongKong do chính biến có thể giúp Việt Nam thịnh vượng hơn?

Chợt suy nghĩ như vậy vì 3 quốc gia trước đã tận dụng các biến cố lịch sử quá tốt.

Nên nhớ trước đó, Saigon là hòn ngọc Viễn Đông và Singapore hay ThaiLand chưa đọ được.

Câu chuyện cuối cùng vẫn ở vấn đề thu hút dòng vốn, tư bản và tín dụng. Ai nhanh hơn, thoáng hơn, minh bạch hơn thì sẽ thu hút đc tiền và thịnh vượng tới.

P/S: Tút này không bàn về chính trị, không phê phán lịch sử, không nói đúng sai lịch sử. Tút này chỉ bàn về dòng vốn!

P.S.S: năm 1997, nạn Người Hoa ở Indonesia đã khiến tiền và người đều bỏ sang Singapore để an cư, lập doanh nghiệp, làm ăn và chính phủ Sing đã thu hút quá nhiều tiền từ sự kiện này! (Google nhé) khiến tiền rời miền Nam Việt Nam đến xây dựng sự thịnh vượng ở Singapore, HongKong, Mã Lai

Năm 198x Nạn Người Hoa (Kiều) tại Việt Nam cũng khiến 3 quốc gia trên kiếm lợi nhiều khi những người giàu còn lại tìm cách mang tài sản ra đi nốt.

Giờ đây những dự luật như này có thể khiến làn sóng chuyển tiền từ HongKong qua Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Nếu nới room BDS lên hơn nữa thí dụ 50% thay vì 30% số căn hộ được mua như hiện tại bởi Người nước ngoài, và thu hút được dòng vốn thoát ra khỏi HongKong do chính biến có thể giúp Việt Nam thịnh vượng hơn?

Chợt suy nghĩ như vậy vì 3 quốc gia trước đã tận dụng các biến cố lịch sử quá tốt.

Nên nhớ trước đó, Saigon là hòn ngọc Viễn Đông và Singapore hay ThaiLand chưa đọ được.

Câu chuyện cuối cùng vẫn ở vấn đề thu hút dòng vốn, tư bản và tín dụng. Ai nhanh hơn, thoáng hơn, minh bạch hơn thì sẽ thu hút đc tiền và thịnh vượng tới.

P/S: Tút này không bàn về chính trị, không phê phán lịch sử, không nói đúng sai lịch sử. Không phán xét gì hết.

Tút này chỉ bàn về dòng vốn!

P.S.S: năm 1997, nạn Người Hoa ở Indonesia đã khiến tiền và người đều bỏ sang Singapore để an cư, lập doanh nghiệp, làm ăn và chính phủ Sing đã thu hút quá nhiều tiền từ sự kiện này! (Google nhé)