Mẹ

mẹ

Ngày cuối cùng của năm 2019 về nhà và vẫn nhìn thấy nụ cười của Mẹ!

Thật hạnh phúc khi thấy Mẹ 70 mà vẫn còn tươi thế này!

Mong Mẹ thêm nhiều mùa xuân thật tươi nữa bên con, bên cháu, bên bạn bè!