Mỗi buổi sáng thứ dậy…

mỗi buổi sáng thức dậy

Hãy nhanh chóng bước ra khỏi giường ấm, chăn êm!!!

Hãy hét vang với cuộc sống:

“Hãy đưa cho tôi cuộc đời để tôi SÁNG TẠO!”

Thay vì những từ “lập kế hoạch”, “phải làm gì hôm nay?”, “làm gì đây?” Hay “To do list là gì…”

Hãy Sáng tạo cuộc sống và trở thành #Phiên bản tốt nhất của chính mình

#HappyLive_Runforlovinglife
#ThaiPham
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Https://thaipham.live