Một sự cảnh báo cần thiết cho markets và thị trường vốn nói chung

Một sự cảnh báo cần thiết cho markets và thị trường vốn nói chung
P/S: Nên nhớ, Trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao không phải là chén thánh trong đầu tư. Nó chỉ là một công cụ VAY NỢ của doanh nghiệp đơn thuần. Có vay thì phải có trả. Vay mà làm ăn được thì trả nợ được, vay tới tấp, vay xong không trả được thì PHÁ SẢN, BÙNG NỢ và người cuối cùng chịu thiệt hại là NGƯỜI CHO VAY: NGƯỜI DÂN MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP!
 
KHÔNG CÓ BỮA TRƯA MIỄN PHÍ
 
Trước thực tế doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu với tần suất phát hành cao, cùng với số vốn huy động vượt nhiều lần vốn chủ sở hữu, nhà quản lý cảnh báo nguy cơ doanh nghiệp vỡ nợ trái phiếu.
 
Điều này lại càng đáng quan ngại khi số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đông đảo.
 
Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhiều công ty đang gây… choáng với tần suất phát hành dày đặc, cũng như giá trị phát hành vượt tới cả 50 – 100 lần vốn chủ sở hữu.
 
Câu hỏi: Các doanh nghiệp này cướp tiền ở đâu để trả nợ cho trái chủ sau 6 tháng 12 tháng?
 
Đi cướp? Hay tiếp tục mô hình Ponzi lấy tiền vay được của người mới trả cho người cũ. Thị trường thật tù mù.