Ngôn ngữ là sức mạnh!

Ngôn ngữ là sức mạnh!

“Đừng bao giờ nói bất cứ điều gì tiêu cực về bản thân mình, thậm chí chỉ nói để giễu cợt đùa vui. Cơ thể bạn không phân biệt được đâu là giễu cợt, đâu là sự thật đâu.

Ngôn từ tạo ra năng lượng, và nó sẽ tạo ra phép nhiệm màu vì thế ngôn từ là phép lạ.

Hãy thay đổi cách bạn đối thoại với chính bản thân mình, cuộc đời của bạn cũng sẽ thay đổi nhiệm màu”

– Lý Tiểu Long –

Chúc buổi sáng mạnh mẽ và nhiều điều may mắn!