Nhà vua đã trở lại. King is back!

nhà vua trở lại
“Không thể chỉ là từ dành cho một nhóm người cảm thấy thật dễ dàng hơn khi sống trong một thế giới đã được định sẵn thay vì khám phá nguồn năng lượng giúp họ thay đổi điều đó. Không thể không phải là thực tế. Nó chỉ là một quan điểm. Không thể không phải là lời tuyên bố. Nó là một thách thức. Không thể là tiềm năng. Không thể chỉ là tạm thời. Không thể chẳng là gì cả.”

“Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they’ve been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. Impossible is nothing.” 

– Muhammand Ali – 

Chúc mừng Tiger Woods đã chiến thắng 1 lần nữa ở Giải Masters 2019 để có được chức vô địch lần nữa sau 11 năm. 

Báo chí thế giới đã có bài viết: “‘Tiger Woods với cuộc trở lại vĩ đại nhất lịch sử thể thao’.

“Just do it!” – Tiger Woods là một biểu tượng thể thao của Nike, của thế giới và của Mỹ nói riêng! Ông là một tấm gương cho nhiều vận động viên và người chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực noi theo.

Tôi chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng của Muhammad Ali – huyền thoại Quyền anh thế giới – mà có lẽ dành cho Tiger Woods: 

Chúc mừng nhà vua TIGER Woods again! 

#TigerWoodsChampionagain
#Mondaymotivation
#ThaiPhamHappyLive – https://thaipham.live/
Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!