Những điều không ai nói với bạn khi tham gia thị trường tài chính

Những điều không ai nói với bạn trên thị trường chứng khoán

Những người tham gia thị trường tài chính luôn muốn biến thị trường trở nên lung linh huyền ảo hoặc cố tình làm cho thị trường trở nên phức tạp.

Sau đây là những NHẬN ĐỊNH SAI LẦM NHƯNG PHỔ BIẾN:

1. CHỈ CHUYÊN GIA MỚI CÓ THỂ ĐẦU TƯ

2. ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT

3. ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG GIÁ LÊN (MÀ QUÊN “MUA KHI THỊ TRƯỜNG GIẢM GIÁ”)

4. LÀM GIÀU NHANH CHÓNG

5. VỀ LÃI KÉP

=> Xem ở video dưới nhé các bạn hữu