Những thành tựu tốt nhất về tài chính cá nhân bạn cần đạt

Không nợ thẻ tín dụng

Không phải trả (góp) mua xe hàng tháng

Tiền mua nhà (trả góp) có thể thanh toán hết

Không nợ nần

Có quỹ phòng hộ KHẨN CẤP

Bắt đầu “bỏ ống” đầu tư cho quỹ HƯU TRÍ của bạn

Có tài khoản đầu tư NHIỀU TIỀN MẶT

Có những tài sản tạo ra luồng tiền mặt (cash flow hàng tháng tốt) MỘT CÁCH THỤ ĐỘNG

Có ít tiêu sản (thứ lấy đi luồng tiền mỗi tháng đều đặn)

Không có áp lực tài chính

Tài chính độc lập không DỰA DẪM vào một công việc (1 Job)

2019 Bạn chọn thuộc về nhóm 8% thành công hay 92% thất bại? http://bit.ly/nghi-quyet-dau-nam-p2

Thất bại hay thành công về TÀI CHÍNH là điều kiện TIÊN QUYẾT!

#Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bạn năm 2019 http://bit.ly/nghi-quyet-dau-nam-p2

#ThaiphamHappylive – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

♥http://bit.ly/nghi-quyet-dau-nam-p2

♥http://bit.ly/video-nghi-quyet-dau-nam-thai-pham