Niềm vui 100k subs

niềm vui 100k subs

Niềm vui 100k Subs y.outube mới tới nhưng đã nhận nhiệm vụ của độc giả và của Sếp to phải hoàn thành 2 cuốn sách đỉnh cao này cho độc giả và nhà đầu tư rồi!

Chưa bao giờ ngừng nỗ lực!

….

Link 1:  The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor (Columbia Business School Publishing)

Link 2: cuốn bán chạy nhất Amazon về trading hiện tại How to Day Trade for a Living: A Beginner’s Guide to Trading Tools and Tactics, Money Management, Discipline and Trading Psychology 

Giao dịch kiếm sống mỗi ngày? Thật vậy ư!

#ThaiPham
#books
#Investing