Nói không phải khen “vuốt đuôi” chứ Chính Phủ nhiệm kỳ lần này của chú Bảy quá tuyệt vời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Quyết liệt trong từng hành động, tận dụng từng cơ hội.

Hơn thế nữa, một phẩm chất đáng quý đó là sự chăm chỉ của người đứng đầu (tôi yêu sự chăm chỉ vì cũng luôn ý thức mình còn kém nên chỉ lấy cần cù bù thông minh từ khi đi học cấp 2 đến giờ).

Sáng họp chỉ đạo Covid-19, chiều công tác tiếp đoàn này kia làm ăn bang giao, tối điện đàm nguyên thủ cấp cao các nước…

Chưa hiểu sức lực ở đâu để làm ngần đó việc nhưng mình thấy mến cái sự chăm chỉ và quý trọng người đứng đầu ở điểm ấy!

Chăm chỉ thì…dân được nhờ quá luôn. Chưa bao giờ thấy 1 chính quyền mà 4 năm qua họp hành và giải quyết nhiều việc như vậy.

Dân kinh doanh cũng được thêm động viên. Tôi kinh doanh nhỏ và luôn tìm cớ động viên anh em kinh doanh khác nên thấy tấm gương này là lôi ra post facebook thôi.

https://vnexpress.net/lap-to-cong-tac-dac-biet-don-song-fdi-moi-4103818.html

Cám ơn bạn đã đọc!

#ThankYou
#ForabetterVietnam ??