Ồ, hóa ra mua vé máy bay đắt thì cũng có cái lý của nó!

hóa ra mua vé máy bay đắt cũng có giá của nó

Ít phải nghe điệp khúc: “Bị hoãn do…máy bay về trễ” hơn. Đỡ khó chịu với nhân viên hất mặt, hất cằm khi thấy khách hàng check in quầy thủ tục hơn

Chi tiết bài báo có nhiều điểm thú vị:

“… Về tình hình chậm chuyến, Jetstar Pacifc có tỷ lệ delay lớn nhất, là 19,9%. Như vậy, Jetstar Pacific cứ bay 5 chuyến lại có 1 chuyến bị delay. Đứng sau là Vietjet Air 17,2% và Vietnam Airlines 11,6%.

Nếu tính trên số lượng chuyến bay, thì Vietjet Air dẫn đầu với 17,7 nghìn chuyến bị delay, trong đó gần 10.600 chuyến là do tàu bay về muộn. Vietnam Airlines delay hơn 10,2 nghìn chuyến và Jetstar Pacific delay gần 5,5 nghìn chuyến bay.

… Trong quý 1 và quý 2, Vietjet Air là hãng hàng không khai thác nhiều chuyến bay nhất, vượt qua cả Vietnam Airlines. Tuy nhiên, sang quý 3 vừa qua, Vietnam Airlines đã lấy lại vị thế, với 34,8 nghìn chuyến bay, cao hơn Vietjet Air khoảng 800 chuyến”

#ThaiPham