Quay show Tết

quay show tết

Chúng tôi (Thái Phạm và The Quoc Khanh Show Trần Quốc Khánh) đang quay video số Tết đặc biệt về chủ đề tiền và tài chính, sẽ phát vào ngày mùng 1 Tết

Các bạn đón coi nhé!

Nhiều điều thú vị,…

Tôi hứa đó ?.