Review Ichimoku Kinko Hyo System Book

Cuối năm bận rộn nhưng vẫn phải bắt buộc ghé văn phòng của anh Trịnh Phát – một trong những người đầu tiên truyền bá và đưa hệ thống Ichimoku Kinko Hyo về Việt Nam – để review và trao đổi về hệ thống giao dịch tuyệt vời này.

Cá nhân mình đã từng xem video hướng dẫn Ichi của anh Trịnh Phát vài năm trước và thấy rất hữu ích.

Cám ơn anh Phát Trịnh đã ngồi cùng em.

Chúc CLB Ichimoku Trịnh Phát 2019 nhiều thành tựu lớn!