SÁCH_SẮP_RA_MẮT: WYCKOFF 2.0 – BẢN NÂNG CẤP TRONG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF

SÁCH_SẮP_RA_MẮT: WYCKOFF 2.0 - BẢN NÂNG CẤP TRONG PHƯƠNG PHÁP WYCKOFF
Bạn có phải là một nhà đầu tư/giao dịch muốn nâng cao khả năng thành công của mình trên thị trường? Nếu câu trả lời là có thì đây là quyển sách dành cho bạn.
Nối tiếp với ấn phẩm Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff, ấn phẩm Wyckoff 2.0: Tìm hiểu chuyên sâu về cấu trúc hồ sơ khối lượng và dòng chảy lệnh trên thị trường mang đến nâng cấp tư duy về phương pháp luận Wyckoff lên một tầng cao mới.
Nếu bạn đã ngán ngẩm với những thất bại không đánh có liên quan đến các công cụ mơ hồ như chỉ báo, các biểu đồ cổ điển hay các phương pháp luận thiếu tính thực tế thì đầu tiên, bạn cũng phải biết rằng: bạn không một mình. Đại đa số các nhà đầu tư đều phải trải qua điều này, chính xác thì thị trường muốn chúng ta tự làm rối mình bằng cách đó.
Nhưng đối với phương pháp luận Wyckoff, bạn sẽ được tiếp cận thị trường và kế hoạch đầu tư của mình dựa trên một logic thực sự có cơ sở.
Qua ấn phẩm Wyckoff 2.0, bạn sẽ làm chủ được 2 khái niệm có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả giao dịch của bạn: Phân tích giá tốt nhất cùng với phân tích khối lượng tốt nhất.
Ngoài ra, bạn sẽ học được trong cuốn sách này về:
Các khái niệm công phu được, cùng với những khúc mắc thường gặp ở các nhà đầu tư khi áp dụng phương pháp Wyckoff kèm câu trả lời.
– B-side của thị trường tài chính: Hệ sinh thái giao dịch hiện tại
– Sự giao nhau giữa các lệnh: Động cơ thực sự của thị trường
Các công cụ nâng cao để phân tích khối lượng:
– Hồ sơ khối lượng chuyên sâu
– Dòng chảy lệnh cơ bản
– Cách từng bước xây dựng chiến lược giao dịch của riêng bạn.
Có bạn hữu nào muốn đặt 1 cuốn ngay khi sách ra mắt không nhỉ?