5 bài học từ thất bại SML (sờ mờ lờ) của tôi!

Trước tiên, tôi muốn nói với bạn là TÔI RẤT GIỐNG CÁC BẠN! ĐÃ TỪNG THẤT BẠI SẤP MẶT, THẤT BẠI SỜ MỜ LỜ Bạn muốn biết nó là gì không? Bạn muốn học hỏi từ chính các thất bại của tôi không?  (Thay vì trả học phí bằng chính tiền của các bạn!!!) Hãy […]