5 bài học từ thất bại SML (sờ mờ lờ) của tôi!

5 bài học từ thât bại SML của Thái Phạm

Trước tiên, tôi muốn nói với bạn là TÔI RẤT GIỐNG CÁC BẠN!

ĐÃ TỪNG THẤT BẠI SẤP MẶT, THẤT BẠI SỜ MỜ LỜ

Bạn muốn biết nó là gì không?

Bạn muốn học hỏi từ chính các thất bại của tôi không? 
(Thay vì trả học phí bằng chính tiền của các bạn!!!)

Hãy XEM HẾT video này!

Đảm bảo sẽ HỌC ĐƯỢC NHIỀU THỨ đấy

#ThaiPham
#Thai_Pham_thất_bại_sờ_mờ_lờ_ra_sao
https://thaipham.live

P.S: Làm ăn thì ai cũng thất bại, đừng để những sự ngu xuẩn của mình làm nát cuộc đời mình.

Thú thật, là tôi cũng rất DŨNG CẢM để THÚ TỘI với các bạn. Nếu sai sót, xin lượng thứ!