Không bỏ cuộc

“Mọi người thường đánh giá quá cao điều họ có thể làm 1 năm và đánh giá quá thấp việc họ có thể làm đc trong 10 năm” Cứ kiên trì tốt hơn 1% mỗi ngày! Đừng sốt ruột Hãy Yêu thương cuộc sống và bản thân mình. Và tiến lên! Quan trọng là không […]

Check in ngày A2-47/6x66ngaythuthach

“ Đừng bỏ cuộc – Never Quit – “Ngày hôm nay, tôi sẽ chào đón yêu thương bằng tận trái tim” – Bí mật của Phan Thiên Ân – ✅ Ngày 37 LBM Done – Hoàn thành 14km Easy Run 🎖 Thở sâu 4 rep 🔥 Meeting Millionaire Habits Tốt hơn 1% mỗi ngày – 1%better everyday #ThaiPham […]