Không bỏ cuộc

Không bỏ cuộc

“Mọi người thường đánh giá quá cao điều họ có thể làm 1 năm và đánh giá quá thấp việc họ có thể làm đc trong 10 năm”

Cứ kiên trì tốt hơn 1% mỗi ngày! Đừng sốt ruột

Hãy Yêu thương cuộc sống và bản thân mình.

Và tiến lên!

Quan trọng là không bỏ cuộc – Never Quit!

https://youtu.be/WT6ZZtX4IpQ