Running – 1% better everyday

“Không thể chỉ là từ dành cho một nhóm người cảm thấy thật dễ dàng hơn khi sống trong một thế giới đã được định sẵn thay vì khám phá nguồn năng lượng giúp họ thay đổi điều đó. Không thể không phải là thực tế. Nó chỉ là một quan điểm. Không thể không […]

Have a great Sunday các bạn hữu!

Trong đầm gì đẹp bằng Sen Lá xanh bông trắng lại chen nhuỵ vàng! #Cảnh đẹp chỉ có thể có nếu thức dậy sớm #Chạy bộ sớm cuối tuần với các tình yêu! #Have a great Sunday các bạn hữu!