Ở Sài gòn bắt gặp khách quý Hà Nội!

Trao đổi vừa hay mà còn được tặng quà quý!  Ông em biết mình mê món đầu tư và cổ phiếu nên tặng mình một cổ phiếu Ưu đãi của công ty SÔNG RÃY – cổ phiếu của 1 công ty vốn hoá 2 triệu đồng Đông Dương, có 200.000 cổ phần từ năm 1927! […]