Ở Sài gòn bắt gặp khách quý Hà Nội!

Trao đổi vừa hay mà còn được tặng quà quý! 

Ông em biết mình mê món đầu tư và cổ phiếu nên tặng mình một cổ phiếu Ưu đãi của công ty SÔNG RÃY – cổ phiếu của 1 công ty vốn hoá 2 triệu đồng Đông Dương, có 200.000 cổ phần từ năm 1927! Cổ phiếu có hoa văn rất đẹp, chống làm giả, có số hiệu quá bài bản. Không chê vào đâu được.

Thật quý giá! Vì những tưởng loại cổ phiếu kiểu này mình chỉ thấy trong phim về các NHÀ ĐẠI TƯ BẢN MỸ thời Vanderbilt – vua tàu hoả, Rockerfeller – Vua dầu, JP Morgan – Tài chính; Andrew Carnegie – Vua thép mà thôi. Không ngờ có ngày mình chứng kiến tận tay và lại được tặng sở hữu nó!

 Cám ơn Long nhiều!

Thế mới thấy là ngành tài chính trước đây đã rất phát triển.

Việc mình làm hàng ngày bây giờ chỉ là cùng đang thúc đẩy ngành đầu tư, tài chính, kinh doanh ngày càng văn minh hơn thôi.

#Feelinggreat
#SongRaystock

P/S: Ảnh để trắng đen cho nó vintage hợp khung cảnh