THỰC SỰ KHÔNG THỂ ĐẦU TƯ DÀI HẠN ĐIỀU GÌ TRONG ĐỜI?

Bạn trẻ (thất vọng) nhắn tin hỏi tôi bày tỏ quan điểm đại ý nói rằng, tại Việt Nam muốn thành công phải chộp giật và rằng sống thực dụng không có gì là lâu dài và đầy nghi ngờ về cuộc sống (chắc nghi ngờ về lãi kép) Tôi hiểu và thông cảm cho […]