THỰC SỰ KHÔNG THỂ ĐẦU TƯ DÀI HẠN ĐIỀU GÌ TRONG ĐỜI?

THỰC SỰ KHÔNG THỂ ĐẦU TƯ DÀI HẠN ĐIỀU GÌ TRONG ĐỜI?

THỰC SỰ KHÔNG THỂ ĐẦU TƯ DÀI HẠN ĐIỀU GÌ TRONG ĐỜI?Bạn trẻ (thất vọng) nhắn tin hỏi tôi bày tỏ quan điểm đại ý nói rằng, tại Việt Nam muốn thành công phải chộp giật và rằng sống thực dụng không có gì là lâu dài và đầy nghi ngờ về cuộc sống (chắc nghi ngờ về lãi kép)

Tôi hiểu và thông cảm cho bạn, nhưng bạn (tôi) ơi, nếu bạn thất vọng và không thấy điều gì đáng để bạn đầu tư lâu dài, bạn hãy nhớ ít nhất có 3 điều trong đời này đáng để bạn đầu tư dài lâu:

1) Con người

2) Sức khoẻ

3) Trí tuệ

3 thứ này cần thời gian mới có thể cultivate – gặt hái – cho quả ngọt. Không vội được đâu!

Khi nào bạn bắt đầu?

Tôi tin thời điểm tốt nhất là NGAY BÂY GIỜ!

Chúc bạn vững tin!

#ThaiPham
#1%ClubVietnam

P/S: Mỗi ngày, tôi nhận được hàng vài chục tin nhắn của nhiều bạn hữu. Thứ lỗi tôi không trả lời hết cho tất cả các bạn. Và tôi đưa tin bạn hỏi không có ý gì. Chỉ nói với bạn và nhiều người: ĐỪNG MẤT NIỀM TIN vào những điều tốt đẹp!