Điểm tin tài chính ngày 26/2/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning     1) Thị trường tài chính Mỹ đang cần một cái cớ để điều chỉnh, và cái cớ đó đã đến! Một trading theme “tuyệt vời” đối với dân short sell đã đến và chính thức “có hiệu lực” đó chính là Corona Virus hay Covid-19 […]