Check in ngày 22/66

#66ngaythuthach #66dayschallenge “Đừng bao giờ bỏ cuộc” “Thất bại sẽ lùi bước khi ý chí của ta đủ lớn” Đó là các bài học tôi rút ra sau 1/3 chặng đường thực hiện thử thách 66 ngày! Tôi cám ơn các bạn đã đồng hành với tôi sau 1/3 chặng đường. Hẹn gặp toàn bộ […]