Check in ngày 22/66

check in day 22

#66ngaythuthach
#66dayschallenge

“Đừng bao giờ bỏ cuộc”

“Thất bại sẽ lùi bước khi ý chí của ta đủ lớn”

Đó là các bài học tôi rút ra sau 1/3 chặng đường thực hiện thử thách 66 ngày!

Tôi cám ơn các bạn đã đồng hành với tôi sau 1/3 chặng đường. Hẹn gặp toàn bộ các bạn ở 44/66 ngày thử thách 1/3 tiếp theo

Nice day

#ThaiPham

P/S: Tối nay tôi có video tổng kết khó khăn, thách thức của 1/3 chặng đường anh em nhé! Đón coi và thêm ý chí!