CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN CHO THÀNH CÔNG DÀI HẠN

Bất kỳ một thành công, một thành tựu nào đều cần thời gian và do đó: Hãy lựa chọn một lĩnh vực bạn thực sự ĐAM MÊ và làm việc thật CHĂM CHỈ, TRÂU BÒ trong lĩnh vực đó. HÃY HỌC HỎI, LÀM VIỆC, THỬ NGHIỆM và sẽ có lúc bạn thất bại rồi bạn […]