CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN CHO THÀNH CÔNG DÀI HẠN

CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN CHO THÀNH CÔNG DÀI HẠN
Bất kỳ một thành công, một thành tựu nào đều cần thời gian và do đó: Hãy lựa chọn một lĩnh vực bạn thực sự ĐAM MÊ và làm việc thật CHĂM CHỈ, TRÂU BÒ trong lĩnh vực đó.
HÃY HỌC HỎI, LÀM VIỆC, THỬ NGHIỆM và sẽ có lúc bạn thất bại rồi bạn sẽ phải tiếp tục học hỏi, thử nghiệm, thất bại và cứ như thế một vòng lặp học hỏi thử nghiệm học hỏi…. cho đến lúc bạn THÀNH CÔNG.
Không có một thành công nào là dễ dàng, tất cả đều xuất phát từ niềm đam mê tìm ra giải pháp và quá trình làm việc/nghiên cứu miệt mài bất kể ngày đêm.
Thai Pham chúc bạn thành công và luôn sống với đam mê của mình ❤
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn