HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CÁNH CỬA CƠ HỘI

Nếu Thượng Đế tạo ra bạn và cho bạn 1 cái đầu là một CPU chip 12 nhân, core i-7 và dung lượng RAM lên tới 64GB thì chắc hẳn ngài sẽ cho bạn nhiều nhiều cơ hội trong đời! Điều đó là chắc chắn! Ai cũng như ai. Và nếu cơ hội không gõ […]