HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CÁNH CỬA CƠ HỘI

hanh-trinh-tim-kiem-canh-cua-co-hoi-happy-live
Nếu Thượng Đế tạo ra bạn và cho bạn 1 cái đầu là một CPU chip 12 nhân, core i-7 và dung lượng RAM lên tới 64GB thì chắc hẳn ngài sẽ cho bạn nhiều nhiều cơ hội trong đời! Điều đó là chắc chắn! Ai cũng như ai.
Và nếu cơ hội không gõ cửa tìm đến bạn, hãy tự tạo ra một cánh cửa mới!
Kiến thức, kĩ năng và sự chăm chỉ cộng với nền tảng Siêu Cò – Biến quan hệ thành tiền tệ sẽ giúp bạn tạo ra những cánh cửa được gọi là cơ hội này!
Tôi là một “bằng chứng sống” trong việc tự tạo ra cánh cửa cho mình với hành trình moved nhà vào Hồ Chí Minh để làm việc, kiến tạo sự nghiệp.
Bạn cứ tạo ra nhiều cánh cửa, cuộc đời của bạn sẽ rộng thênh thang!
Thứ 5 vui nhé bạn hữu!