Hình ảnh đẹp mùa Covid-19!

2 huấn luyện viên hàng đầu của Liverpool và Atletico không bắt tay để tránh Coronavirus. Họ chỉ chạm khuỷu tay như thế này! Nice! P/s: Hôm qua xem C1 mà rụng rời, chả cổ động viên nào đeo khẩu trang cả. Cuối trận còn lao vào cả Jurgen Klopp nhằm bắt tay bị ổng […]