Hình ảnh đẹp mùa Covid-19!

Hình ảnh đẹp mùa Corona

2 huấn luyện viên hàng đầu của Liverpool và Atletico không bắt tay để tránh Coronavirus.

Họ chỉ chạm khuỷu tay như thế này!

Nice!

P/s: Hôm qua xem C1 mà rụng rời, chả cổ động viên nào đeo khẩu trang cả. Cuối trận còn lao vào cả Jurgen Klopp nhằm bắt tay bị ổng mắng cho 1 trận ))