KHÔNG CÓ ÁP LỰC, CHẲNG CÓ KIM CƯƠNG

3.50 AM thức giấc 4.30 AM di chuyển & tập hợp 5.00AM -7.00 AM chạy 🏃‍♂️ Bạn muốn phá bỏ, “thoát vỏ” cuộc đời buồn tẻ, đều đều, không đột phá của mình hiện tại? Điều bạn cần là gì? 1. Mục tiêu thách thức 2. Hành động mỗi ngày 3. Những người đồng đội động […]