KHÔNG CÓ ÁP LỰC, CHẲNG CÓ KIM CƯƠNG

Không có áp lực, chẳng có kim cương

3.50 AM thức giấc
4.30 AM di chuyển & tập hợp
5.00AM -7.00 AM chạy ?‍♂️

Bạn muốn phá bỏ, “thoát vỏ” cuộc đời buồn tẻ, đều đều, không đột phá của mình hiện tại?

Điều bạn cần là gì?

1. Mục tiêu thách thức
2. Hành động mỗi ngày
3. Những người đồng đội động viên nhau, cùng nhau thực thi những hành động nhỏ mỗi ngày. Lúc đó, bạn sẽ sống!

Bạn sinh ra để tồn tại hay để sống?

Nice Sunday anh em bạn hữu!

#ThaiPham
#Team_6x66ngaythuthach
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng