2 Đặc quyền quan trọng nhất của con người là: 1) Tự do 2) Lựa chọn điều mình muốn làm Hay nói cách khác, bạn được TOÀN QUYỀN tự do lựa chọn điều mình muốn! Ngày hôm nay bạn chọn lựa điều gì? Danh sách bên trái hay bên phải? #thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng – Thai Pham Happy […]

BẠN LỰA CHỌN TÍCH CỰC HAY TIÊU CỰC?

Người nói chuyện chì chiết, tiêu cực thường xuyên tỏ ra khá thông minh! Tuy nhiên, tương lai lại thuộc về người tích cực trần trụi, luôn nhìn thấy mặt sáng của vấn đề. Giữa tiêu cực và tích cực một cách trần trụi (mang tính xây dựng) hoàn toàn khác biệt. Tích cực trần […]