BẠN LỰA CHỌN TÍCH CỰC HAY TIÊU CỰC?

Người nói chuyện chì chiết, tiêu cực thường xuyên tỏ ra khá thông minh! Tuy nhiên, tương lai lại thuộc về người tích cực trần trụi, luôn nhìn thấy mặt sáng của vấn đề. Giữa tiêu cực và tích cực một cách trần trụi (mang tính xây dựng) hoàn toàn khác biệt. Tích cực trần […]