2 Đặc quyền quan trọng nhất của con người là:
1) Tự do
2) Lựa chọn điều mình muốn làm
Hay nói cách khác, bạn được TOÀN QUYỀN tự do lựa chọn điều mình muốn!
Ngày hôm nay bạn chọn lựa điều gì? Danh sách bên trái hay bên phải?
#thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn