BẠN LỰA CHỌN TÍCH CỰC HAY TIÊU CỰC?

BẠN LỰA CHỌN TÍCH CỰC HAY TIÊU CỰC?
Người nói chuyện chì chiết, tiêu cực thường xuyên tỏ ra khá thông minh!
Tuy nhiên, tương lai lại thuộc về người tích cực trần trụi, luôn nhìn thấy mặt sáng của vấn đề.
Giữa tiêu cực và tích cực một cách trần trụi (mang tính xây dựng) hoàn toàn khác biệt.
Tích cực trần trụi nhìn thẳng vào vấn đề cuộc sống đang gặp phải, để tìm nguyên nhân, xử lý rồi vượt qua chứ không phải để chỉ trích cho sướng miệng.
Còn tiêu cực thì chỉ biết nhìn vào mặt tối rồi chỉ trích, chì chiết.
Bạn chọn tích cực trần trụi hay tích cực kiểu AQ hay tiêu cực?
Have a good day!
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn